21/08/2022 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát từ đài cao nhất
Chanson de la plus haute tour

Tác giả: Arthur Rimbaud

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 20/03/2009 03:58

 

Nguyên tác

Qu'il vienne, qu'il vienne,
Le temps dont on s'éprenne.

J'ai tant fait patience
Qu'à jamais j'oublie.
Craintes et souffrances
Aux cieux sont parties.
Et la soif malsaine
Obscurcit mes veines.

Qu'il vienne, qu'il vienne,
Le temps dont on s'éprenne.

Telle la prairie
À l'oubli livrée,
Grandie, et fleurie
D'encens et d'ivraies,
Au bourdon farouche
Des sales mouches.

Qu'il vienne, qu'il vienne,
Le temps dont on s'éprenne.

Bản dịch của Cù An Hưng

Xin qua đây, hãy tới đây
Thời gian khiến người mê say

Biết bao nhẫn nại đợi chờ
Ngay tim muôn thuở không quên
Cả sợ hãi lẫn đau đớn
Đã tan biến nhập tầng trên
Và cơn khát đốn hư này
Tràn huyết mạch,tối om vây

Xin qua đây, hãy tới đây
Thời gian khiến người mê say

Như một đồng cỏ mướt
Gieo xác chốn quên lãng
Lớn rộ và đơm bông
Bằng hương với cỏ tùng
Vo ve ồn dữ tợn
Từng đám, ruồi nhơ bẩn

Xin qua đây, hãy tới đây
Thời gian khiến người mê say
Một mùa ở địa ngục
Nguồn: Gieo & Mở/ NXB Đồng Nai, 1995.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arthur Rimbaud » Bài hát từ đài cao nhất