21/10/2021 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gieo buồn giữa dòng trôi

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 15:55

 

Trắng đêm thức với cà phê
Nghe râm ran những hẹn thề trổ hương
Ai mang dạm ngõ đơn phương
Để xin cưới mắt môi hường - biết đâu...

Trắng đêm sóng sánh gọi nhau
Cùng về trảy hội trên cầu tương tư
Hỏi người đã thấm mê chưa
Mà đem hồn đá làm bùa cầu hôn

Trắng đêm tưới đẫm màu son
Cho tươi thêm những mất còn đầy vơi
Ai hay từ lạc tiếng cười
Em gieo buồn giữa dòng trôi - đợi mùa...
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Gieo buồn giữa dòng trôi