25/10/2021 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 22
采桑子其二十二

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 09:50

 

Nguyên tác

昭陽舊恨依前在,
休說當時。
玉笛才吹,
滿袖猩猩血又垂。

Phiên âm

Chiêu Dương cựu hận y tiền tại,
Hưu thuyết đương thì.
Ngọc địch tài xuy,
Mãn tụ tinh tinh huyết hựu thuỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hận Chiêu Dương lê thê còn đó
Tình qua rồi đừng ngỏ làm chi
Thoảng hơi sáo ngọc biệt ly
Máu hồng nhỏ xuống áo vì những đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thái tang tử kỳ 22