30/06/2022 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan tảo mai ngẫu thành
觀早梅偶成

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 17:56

 

Nguyên tác

直於萬物未生時,
早放南邊第一枝。
倒壓園林凡草木,
寒中獨自得春私。

Phiên âm

Trực ư vạn vật vị sinh thì,
Tảo phóng nam biên đệ nhất chi.
Đảo áp viên lâm phàm thảo mộc,
Hàn trung độc tự đắc xuân ti.

Dịch nghĩa

Ngay từ khi muôn vật chưa sinh sôi nảy nở,
Đã sớm bung ra một cành đầu tiên ở phía nam.
Áp đảo hết các loại cây cỏ tầm thường ở vườn rừng,
Trong tiết đông lạnh một mình riêng có một mùa xuân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngay khi muôn vật chửa sinh mầm,
Sớm nảy cành đầu phía dậu nam.
Áp đảo vườn, rừng cây cỏ dại,
Đông hàn riêng có một trời xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Quan tảo mai ngẫu thành