07/10/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 16
其十六

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:33

 

Nguyên tác

曾脫素衣參幕客,
休辭黃綬拂行塵。
逢辰已自致高位,
節概猶誇似古人。
捷在眼前猶不見,
辱隨榮後定須均。
誰人正得風波便,
此地還成要路津。

Phiên âm

Tăng thoát tố y tham mạc khách[1],
Hưu từ hoàng thụ[2] phất hành trần.
Phùng thời dĩ tự trí cao vị,
Tiết khái do khoa tự cổ nhân.
Tiệp tại nhãn tiền do bất kiến,
Nhục tuỳ vinh hậu định tu quân.
Thuỳ nhân chính đắc phong ba tiện[3],
Thử địa hoàn thành yếu lộ tân[4].

Dịch nghĩa

Từng cởi áo trắng để tiếp đãi làm thực khách dưới quyền người,
Đừng từ chối là sợi thao ấn vàng dính bụi bặm.
Lúc cùng tương phùng thì thân phận đã ở ngôi vị cao,
Thế mà tiết khái còn khoe bằng được với người đời xưa.
Hạt bụi ở ngay trước mắt mà còn không thấy ư,
Sự vinh nhục luôn đi cùng với nhau số định rất đều.
Ai số may gặp được thời tiết thuận lợi,
Thì chỗ này có thể trở thành con đường trọng yếu để lên được chức vị cao sang.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Áo trắng buông ra làm mạc khách,
Chớ từ ấn báu dính bụi trần.
Gặp gỡ tự thân ngồi cao vị,
Khí tiết còn khoe với cổ nhân.
Bụi ngay trước mắt mà không thấy,
Nhục dính liền vinh liệu có hay.
Ai được trời giúp buồm xuôi gió,
Chốn này thực chốn yếu địa đây.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Lưu Vũ Tích, Tống Lý Sửu tiên bối phó tuyển (câu 3)
- Câu 2. Ðường Phu, Tặng Ôn Đình Quân (câu 6)
- Câu 3. Lưu Vũ Tích, Khốc Bàng kinh triệu (câu 3)
- Câu 4. Cao Biền, Lưu biệt Chương Đức quân tòng sự Phạm hiệu thủ (câu 2)
- Câu 5. Đỗ Mục, Đãng Trì hâu Cửu Hoa phong ký Trương Hựu (câu 5)
- Câu 6. Lý Sơn Phủ, Ngụ hoài (câu 6)
- Câu 7. Thôi Đồ, Anh Vũ Châu xuân diểu (câu 7)
- Câu 8. Lưu Vũ Tích, Hán Thọ thành xuân vọng (câu 8)

[1] Mạc khách chỉ thuộc khách dưới quyền.
[2] Dây thao buộc ấn màu vàng, nhân đó dùng để chỉ quan viên chức phó.
[3] Dùng tích của Vương Bột xưa, được thuận gió thẳng đến kịp dự hội ở Đằng vương các. Sau chỉ ý là được trời giúp, gặp vận may.
[4] Chỉ con đường, vị trí trọng yếu chủ đạo, cũng dùng để chỉ chức vị quan trọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 16