26/05/2022 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cái ghẻ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 13:39

 

Khốn nạn, mày ơi, tớ lạy mày!
Sao mày lẩn quất mãi chi đây?
Trước còn ăn ruỗng lần da mỏng,
Sau lại dùi vô thớ thịt dày.
Sâu trắng đục ngầm không kẻ biết,
Nước vàng chảy mãi, có ai hay!
Mấy phen thuốc đắng mà chưa khỏi,
Sớm liệu thì đâu đến nỗi này…
Bài thơ này do một nhà nho dùng để than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cái ghẻ