27/09/2022 08:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Bình sơn du phỏng
三屏山遊訪

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2016 18:37

 

Nguyên tác

蓬瀛未解是何方,
獨愛三屏近萬象。
我鄉曉歸潭面鏡,
百花春貢嶺頭香。
與鷗分渚漁情澹,
共蝶爭枝鳥意忙。
衰野恐詒岩壑笑,
卜居還俟再商量。

Phiên âm

Bồng Doanh vị giải thị hà phương,
Độc ái Tam Bình cận ngã hương.
Vạn tượng hiểu quy đàm diện kính,
Bách hoa xuân cống lĩnh đầu hương.
Dữ âu phân chử ngư tình đạm,
Cộng điệp tranh chi điểu ý mang.
Suy dã khủng di nham hác tiếu,
Bốc cư hoàn sĩ tái thương lương.

Dịch nghĩa

Bồng Lai, Doanh Châu chẳng biết ở nơi đâu
Ta chỉ yêu một mình núi Tam Bình ở quê ta
Muôn cảnh vật cứ sáng sớm là trở về trên tấm gương mặt hồ
Trăm thứ hoa cứ xuân về là đến dâng hương đầu núi
Cùng đàn cò chia nhau bến nước, người đánh cá lạnh nhạt phớt lờ
Cùng bướm tranh cành, lũ chim thật là bận rộn
Ốm yếu quê kệch, sợ để lại tiếng cười cho khe núi
Dựng nhà ở thì hãy suy tính thật kỹ

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Bồng đảo, Doanh châu ở chốn nào?
Tam Bình quê tớ tuyệt làm sao
Sáng mai muôn cảnh soi hồ biếc
Xuân đến ngàn hoa ngát đỉnh cao
Chia bến cùng âu, ngư lãnh đạm
Tranh hoa với bướm, điểu xôn xao
Sợ sông, sợ núi chê hèn yếu
Cái chuyện cất nhà sẽ tính sau
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Tam Bình sơn du phỏng