07/10/2022 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 14:23

 

Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang