29/10/2021 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú lục thủ kỳ 6
絕句六首其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:59

 

Nguyên tác

江動月移石,
溪虛雲傍花。
烏栖知故道,
帆過宿誰家。

Phiên âm

Giang động nguyệt di thạch,
Khê hư vân bạng hoa.
Ô thê tri cố đạo,
Phàm quá túc thuỳ gia?

Dịch nghĩa

Sông nổi sóng, ánh trăng vỡ tung toé trên đá,
Mặt suối bình lặng, mây và hoa soi bóng bên nhau.
Chim chóc quen đường về tổ,
Thuyền buồm qua lại, biết đêm nay nghỉ bến nơi đâu?

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông rộng trăng dời đá,
Khe không, mây rợp hoa.
Chim sẽ quen lối cũ,
Buồm vượt đậu đâu xa?
(Năm 765)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1996, tr.241

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú lục thủ kỳ 6