23/03/2023 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng sinh con gái

Tác giả: Nguyễn Văn Đề

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:42

 

Thế là đủ nếp đủ lòn[1],
Một thằng nay lại một con ra đời.
Biết nhà đương lúc hoà vui,
Lọt lòng liền cất tiếng "cười" a ha!
Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010
[1] Gạo tẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đề » Mừng sinh con gái