25/01/2022 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 010

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 06/07/2008 21:17

 

Tình yêu là sợi chỉ muôn màu
Vá lành muôn vết thương đau

Tình yêu là bàn tay từ mẫu
Dịu dàng chăm sóc đứa con thơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Bình » Bài 010