04/07/2020 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng ngôn
放言

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2007 18:47

 

Nguyên tác

韓非死孤憤,
虞卿著窮愁,
長沙一湘纍,
郊島兩詩囚。

Phiên âm

Hàn Phi[1] tử cô phẫn,
Ngu Khanh[2] trước cùng sầu,
Trường Sa[3] nhất Tương luỹ,
Mạnh, Đảo lưỡng thi tù[4].

Dịch nghĩa

Hàn Phi đến chết vẫn còn hận,
Ngu Khanh viết sách đến cùng tận nỗi sầu.
Trường Sa do một dòng sông Tương bồi đắp,
Mạnh Giao và Giả Đảo là hai kẻ tù của thơ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hàn Phi chết còn hận,
Ngu Khanh viết cạn sầu.
Trường Sa dòng Tương đắp,
Mạnh, Đảo thơ giam tù.
[1] Tức Hàn Phi tử, bạn đồng môn với Lý Tư và cùng Lý Tư giúp Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Hoa nhưng lại bị Lý Tư ghen ghét. Lý Tư tâu với Thuỷ Hoàng rằng Hàn Phi vốn là công tử nước Hàn và chỉ lo cho nước Hàn và sai giết. Lý Tư mang thuốc độc cho Hàn Phi uống. Trước khi chết, Hàn Phi xin được gặp Thuỷ Hoàng một lần những không được. Khi Tần Thuỷ Hoàng hối hận sai tha cho Hàn Phi thì ông đã chết.
[2] Là thuyết khách, sau làm tể tướng của nước Triệu đời Chiến Quốc, sau vì hoàn cảnh phải trốn sang nước Lương, bất đắc ý mà chuyển sang viết sách. Ông lưu lại bộ "Ngu thị xuân thu".
[3] Nơi bồi đắp của sông Tương, tức một nhánh của sông Trường Giang.
[4] Kẻ tù của thơ. Ý nói thơ Mạnh Giao và Giả Đảo chau chuốt từ ngữ và câu chữ, lao lực để làm thơ. Người đời sau còn xưng Giả Đảo là Thi nô (nô bộc của thơ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Phóng ngôn