03/08/2020 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bình Phong sơn tự (Đề chùa núi Bình Phong) kỳ 2

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 21:00

 

Một khuôn ai dựng giữa bầu trời,
Cảnh giới so xem chỉn khác vời.
Muôn pháp nhơn nhơn[1] nhuần mọi đỉnh,
Nguồn nhân cuộn cuộn dõi muôn đời.
Cửa từ nền phúc vang vang rộng,
Biển đức bia cong rở rờ bài.
Dầu bụt dầu tiên đây ấy cũng,
Sá chi tìm tới chốn Bồng Lai.
Bài thơ làm trong thời kỳ làm Tri phủ phủ Nghĩa Hưng.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
[1] Uy nghiêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Đề Bình Phong sơn tự (Đề chùa núi Bình Phong) kỳ 2