17/07/2024 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Từ Châu Lai “Mai hoa tứ thủ” kỳ 4
和徐州來梅花四首其四

Tác giả: Độc Triệt thiền sư - 讀徹禪師

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/07/2014 11:33

 

Nguyên tác

自有梅花未有詩,
曉窗殘月半開時。
蝶尋夢裡春先覺,
人在花中香不知。
偏是風狂添惱恨,
無端雪壓大肥痴。
何由驛使憑拗折,
持贈江南第一枝。

Phiên âm

Tự hữu mai hoa vị hữu thi,
Hiểu song tàn nguyệt bán khai thì.
Điệp tầm mộng lý[1] xuân tiên giác,
Nhân tại hoa trung[2] hương bất tri.
Thiên thị phong cuồng thiêm não hận,
Vô đoan tuyết áp đại phì si.
Hà do dịch sứ bằng ảo chiết,
Trì tặng Giang Nam đệ nhất chi.[3]

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã có hoa mai chưa có thơ
Trăng tàn song sớm nở ơ thờ
Người lẫn trong hoa hương lẫn sắc
Bướm bay tìm mộng giữa xuân hờ
Khắp nơi gió dậy thêm buồn hận
Vô căn tuyết phủ khiến si ngơ
Vì đâu sứ trạm vin cành bẻ
Một nhánh Giang Nam tặng với thơ
[1] Tích Trang Tử ngủ mơ hoá bướm, không biết mình là bướm hay bướm hoá thành mình.
[2] Tích Dương Quý Phi được Đường Minh Hoàng gọi là đoá hải đường giữa vườn hoa hải đường.
[3] Ý từ bài Tặng Phạm Diệp 贈范曄 của Lục Khải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Độc Triệt thiền sư » Hoạ Từ Châu Lai “Mai hoa tứ thủ” kỳ 4