25/05/2022 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xa quê

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 18:00

 

Cất bước đi nhanh chẳng dám chào
Chiều hè man mác ráng ca dao
Nhìn lui mồ mẹ dần xa khuất
Bạc trắng trời quê một khóm lau
16-12-1993
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Ngày xa quê