25/10/2021 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 07
07

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:07

 

Nguyên tác

田一枚植
て立去る
柳かな

Bản dịch của Vĩnh Sính

Lơ thơ cây liễu Tây Hành
Nông phu cấy mạ tôi đành bỏ đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 07