25/01/2022 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Cổ Châu
過古州

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2016 14:55

 

Nguyên tác

南北橋頭路四分,
喧喧市語不堪聞。
道旁覆屋囷如櫛,
溪上名姝鬢似雲。
佛寺日斜陳氏塔,
靈祠草暗士王墳。
故鄉誰謂林泉客,
五十年來笑我云。

Phiên âm

Nam bắc kiều đầu lộ tứ phân,
Huyên huyên thị ngữ bất kham văn.
Đạo bàng phúc ốc khuân như trất,
Hoát thượng danh xu mấn tự vân.
Phật tự nhật tà Trần thị tháp[1],
Linh từ thảo ám Sĩ Vương phần[2].
Cố hương thuỳ vị lâm tuyền khách,
Ngũ thập niên lai tiếu ngã vân.

Dịch nghĩa

Đầu cầu nam bắc đường chia bốn ngả
Tiếng nói ồn ào trong chợ nghe không được
Cạnh đường, nhà giàu kho đụn như răng lược
Trên suối, những cô gái xinh đẹp mái tóc như mây
Nơi chùa Phật, mặt trời chiếu xế qua tháp họ Trần
Bên đền thiêng, cỏ cây che khuất mồ Sĩ Vương
Quê cũ đây, ai bào ta là khách lâm tuyền
Năm chục năm nay cười ta như vậy

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đầu cầu nam bắc đường chia ngả
Chợ họp ồn ào nhộn nhịp thay
Cạnh lối nhà giàu kho xít lược
Bờ khe gái đẹp tóc xanh mây
Trần gia chùa tháp phơi chiều xế
Sĩ Nhiếp đền mồ khuất bóng cây
Quê cũ phải đâu rừng suối lạ
Cười ta năm chục tuổi qua đây
Cổ Châu là đất cổ Kẻ Dâu, sau đổi thành Luy Lâu, rồi Cổ Châu, nay thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh.

Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979
[1] Tháp họ Trần, xây dựng ở chùa Dâu.
[2] Mộ Sĩ Nhiếp. Mộ nằm ở Cổ Châu. Sĩ Nhiếp là viên thái thú của bọn xâm lược triều Hán, sang thống trị nước ta thời Bắc thuộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Quá Cổ Châu