23/05/2022 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát ru một câu

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 12/11/2010 17:24

 

Ơi à này nhớ một câu
Chia là tự diệt, có đâu tại trời
Phải nhìn cho rõ thế thời
Đâu là thù địch, đâu người anh em
Quyền chung phải để lên trên
Chớ vì chút lợi mà quên đại thù
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hát ru một câu