30/03/2023 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một chiếc lá
나뭇잎 하나

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2013 14:26

 

Nguyên tác

크낙산 골짜기가 온통
연록색으로 부풀어 올랐을 때
그러니까 신록이 우거졌을 때
그곳을 지나가면서 나는
미처 몰랐었다

뒷절로 가는 길이 온통
주황색 단풍으로 물들고 나뭇잎들
무더기로 바람에 떨어지던 때
그러니까 낙엽이 지던 때도
그곳을 거닐면서 나는
느끼지 못했었다

이렇게 한 해가 다 가고
눈발이 드문드문 흩날리던 날
앙상한 대추나무 가지 끝에 매달려 있던
나뭇잎 하나
문득 혼자서 떨어졌다

저마다 한 개씩 돋아나
여럿이 모여서 한여름 살고
마침내 저마다 한 개씩 떨어져
그 많은 나뭇잎들
사라지는 것을 보여 주면서

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Cả thung lũng, cả dãy núi K'nak
màu xanh bắt đầu trải rộng
rồi thẫm dần phủ rậm rạp khắp nơi
Thế mà tôi chẳng biết gì hết thảy
trong mỗi lần qua đó dạo chơi

Đường sau chùa tất cả màu vàng óng
lá mùa thu nhuộm đỏ khắp nơi nơi
Khi lá rụng chất chồng trong gió thổi
rồi lá vàng tàn héo giữa mùa thu
mà nào tôi có cảm nhận gì đâu
mỗi bận được ghé vào thăm nơi đó

Cứ thế rồi một năm sắp trôi đi
Đến một ngày bông tuyết dần rơi xuống
Cuối cành táo phạc phờ
một lá cây còn cuống
treo cuối cành, bỗng rụng xuống đơn côi

Mỗi lá cây tự mình mọc, lớn lên
giữa mùa hè, chúng cùng nhau chung sống
Rồi cuối cùng rất nhiều, rất nhiều lá
biến dần đi, từng chiếc lá vàng rơi
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Một chiếc lá