31/03/2023 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai bẻ nạng chống trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 11:37

 

Đố ai bẻ nạng chống trời,
Đan gàu tát biển gọi người khôn ngoan.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai bẻ nạng chống trời