28/09/2022 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân di ổ
辛夷塢

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 22:22

 

Nguyên tác

木末芙蓉花,
山中發紅萼。
澗戶寂無人,
紛紛開且落。

Phiên âm

Mộc mạt phù dung hoa,
Sơn trung phát hồng ngạc.
Giản hộ tịch vô nhân,
Phân phân khai thả lạc.

Dịch nghĩa

Như những đoá sen ra ở đầu cành,
Ở trong núi nở ra những đài hồng.
Nhà trong khe suối lặng lẽ không người tới,
Cứ một mình tự nở rồi lại rụng.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đoá đoá hoa phù dung,
Nảy hồng trong hốc động.
Bên khe nhà vắng người,
Cứ nở ra rồi rụng.
Tân di là hoa mộc lan.
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tân di ổ