07/08/2020 17:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi chờ

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2012 15:19

 

Se da cơn lạnh vô cùng
Đổi mùa
đông trải một vùng quạnh hiu
Quán tranh khách hẹn sai chiều
Ngậm ngùi gió tạc từ xiêu lạc về
Một vùng phấn bụi hoang mê
Đã say từ tuổi bốn bề gió giông
Lòng tay đọng chút son hồng
Để ngơ ngác giữa chiều không nắng tà
Truông đầu
bạt cánh chim xa
Cô thôn cuồng sĩ mơ tà áo bay
Chờ ai
sương khói cuối ngày
Trang thơ tình vụng
đã dày dấu chim...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Đợi chờ