07/10/2022 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 11
竹枝詞其十一

Tác giả: Vương Quang Duẫn - 王光允

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:50

 

Nguyên tác

綠酒娟娟白玉瓶,
酴醾花發語猩猩。
竹枝歌斷人無那,
十二峰頭暮雨青。

Phiên âm

Lục tửu quyên quyên bạch ngọc bình,
Đồ my hoa phát ngữ tinh tinh.
"Trúc chi ca" đoạn nhân vô ná,
Thập nhị phong đầu mộ vũ thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bình ngọc trắng long lanh rượu ngọc
Tiếng tinh tinh khi nở đồ my
Người đâu, hết khúc "Trúc chi"
Mười hai đỉnh núi xanh khi mưa chiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Quang Duẫn » Trúc chi từ kỳ 11