05/12/2022 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn xá dạ toạ

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 18:15

 

Phiên âm

Quyên quyên tân nguyệt chiếu đình giai
Ái thử thanh tao hiệp tố hoài
Tất bát tác thang liêu đại đính
Đăng tiền ẩn kỷ khán Tề hài[1]

Dịch nghĩa

Xinh xinh vành trăng non soi xuống thềm sân
Yêu cảnh thanh tao ấy, thoả mãn tấm lòng
Lá lốt làm nước uống thay trà
Tựa ghế trước đèn xem Tề hài

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trăng non dịu mát sáng thềm sân
Yêu cảnh thanh tao dạ trắng ngần
Lá lốt thay trà làm nước uống
Trước đèn giở đọc truyện dân gian
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976
[1] Theo Trang Tử, Tề hài là một loại sách chuyên ghi chép những điều quái dị ở trên đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Thôn xá dạ toạ