16/08/2022 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một phía chiến trường

Tác giả: Hoàng Vũ Thuật

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 24/06/2008 01:02

 

Con phà như nhịp cầu phao
Đón những chiếc xe từ mặt trận
Những chiếc xe bụi lấm
Chở đầy hàng

Vỏ đạn pháo ánh vàng
Mũ sắt giặc bẹp dí
Cánh máy bay đạn xé...
Theo con phà sang sông
Một phía chiến trường
In lên đó

Ở buồng lái có chú sóc nhỏ
Làm xiếc trong lồng
Một dò phong lan
Lá tết đuôi sam con gái

Cũng in lên đó
Một phía chiến trường.
10-1973

Nguồn: Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Vũ Thuật » Một phía chiến trường