29/09/2020 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:21

 

Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn,
Con cá sơn, con cá móm anh ngồi bòn cũng ra.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn