10/12/2019 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khói
Der Rauch

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2012 02:19

 

Nguyên tác

Das kleine Haus unter den Bäumen am See.
Vom Dach steigt Rauch.
Fehlt er
Wie trostlos dann wären
Haus, Bäume und See.

Bản dịch (của Bản dịch của Trần Đương)

Lùm cây thấp thoáng trong vườn xinh
Trên mái, khói lên, soi hồ xanh
Sẽ buồn biết mấy khi không khói
Trơ trọi hồ, cây cùng mái lành
Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 3 - 1998)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Khói