29/09/2022 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Xuân hiểu
浣溪沙-春曉

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2008 01:55

 

Nguyên tác

料峭東風曉幕寒,
飛花和露滴欄杆,
蝦鬚不卷怯衣單。
小飲微醺還獨臥,
尋詩無計束吟鞍,
畫屏圍枕看春山。

Phiên âm

Liệu tiếu đông phong hiểu mạc nhàn,
Phi hoa hoà lộ trích lan can,
Hà tu bất quyển khiếp y đan.
Tiểu ẩm vi huân hoàn độc ngoạ,
Tầm thi vô kế thúc ngâm an,
Hoạ bình vi chẩm khán xuân san.

Bản dịch của Phan Văn Các

Se lạnh gió đông lạnh cả màn
Hoa bay sương giọt xuống lan can
Rèm châu chẳng cuốn, áo e đơn
Nhắp rượu ngà ngà nằm lẻ bóng
Tìm thơ không buộc được yên cương
Hoạ bình quay gối ngắm xuân sơn
Nguồn: Khúc hát gõ mái trèo, Phan Văn Các, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hoán khê sa - Xuân hiểu