13/06/2021 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe đồn mình giỏi làm bèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 10:03

 

Nghe đồn mình giỏi làm bèo,
Tiền Phong[1], Thuận Tốn[2] mình theo kịp rồi.
Quê ta đang kén một người,
Nuôi bèo mùa nực muốn mời mình sang.
Mình - thanh niên ba sẵn sàng,
Chẳng lo xa xóm lạ làng mà chê.
Mình sang ta đẵn thêm tre,
Đóng xe Bốn Bắc khi về tặng theo.
Phải đâu vì quê mình nghèo,
Đôi vai giải phóng chưa theo kịp người.
Xe này chả đáng mấy mươi,
Mình muốn học đóng, ta thời chỉ cho.
Có bèo, lúa tốt bông to,
Có xe thêm sức vui mùa lập công.
Quê ta chống Mỹ, chung lòng,
Đánh giặc trên đồng, kinh nghiệm giúp nhau.
Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Một tên cũ đặt từ kháng chiến chống Pháp của xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[2] Thôn thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghe đồn mình giỏi làm bèo