24/10/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Cố Huống kiến ký
酬顧況見寄

Tác giả: Bao Cát - 包佶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 05:58

 

Nguyên tác

於越城邊楓葉高,
楚人書裏寄離騷。
寒江鸂鶒思儔侶,
歲歲臨溪刷羽毛。

Phiên âm

Ư Việt[1] thành biên phong diệp cao,
Sở nhân[2] thư lý ký "Ly tao".
Hàn giang khê xích[3] tư trù lữ,
Tuế tuế lâm khê loát vũ mao.

Dịch nghĩa

Cây phong bên thành nước Việt cũ rất cao,
Trong sách của người nước Sở có thiên “Ly tao”.
Chim khê xích nơi sông lạnh nhớ đồng bọn,
Hàng năm ra suối rỉa lông cho nhau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây phong cao bên thành đất Việt
Trong sách xưa Sở viết “Ly tao”
Chim sông khê sắc nhớ nhau
Hàng năm ra suối gội đầu rỉa lông
Cố Huống (725-816): thi nhân nổi tiếng đời Đường.

[1] Tên nước thời Xuân Thu, chỉ kinh đô cũ nay trong huyện Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang.
[2] Tức Khuất Nguyên (343-287 TrCN), người nước Sở, đã viết ra "Sở từ", trong đó có thiên "Ly tao".
[3] Là một loại chim nước, như vịt uyên ương, nhưng lông sắc tía hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bao Cát » Thù Cố Huống kiến ký