17/01/2022 15:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xiếc xuân

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 23/02/2009 01:42

 

Tung con tim
Tình một hứng con thuyền
Đại dương vẽ sóng năm màu đèn xiếc
Phông hoa đào tút kèn xanh sàn biếc
Tình hạ màn tim mắc cạn hà ăn
Tóc soã khói may phố sả
Con lũ bờ cong sóng lạ ngực hồ
Đê biếc thân mày sông trắng khoả
Mộng diều trăng chếch thả may thu
Tình đu bay dây gió đánh ù ù

Em tay xoè một con chim cánh thắm
Cắp tim anh vù nghìn dặm thiên di
Yêu tha thẩn đi trường kỳ trang vắng
Dõi bóng chim tìm một bóng tim
Nguồn: tạp chí "Kiến thức ngày nay" xuân Ất Hợi 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xiếc xuân