09/12/2021 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi thị đông sơn thảo đường
崔氏東山草堂

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 20:27

 

Nguyên tác

愛汝玉山草堂靜,
高秋爽氣相鮮新。
有時自發鐘磬響,
落日更見漁樵人。
盤剝白鴉谷口栗,
飯煮青泥坊底芹。
何為西莊王給事,
柴門空閉鎖松筠。

Phiên âm

Ái nhữ ngọc sơn thảo đường tĩnh,
Cao thu sảng khí tương tiễn tân.
Hữu thì tự phát chung khánh hưởng,
Lạc nhật cánh kiến ngư tiều nhân.
Bàn bác Bạch Nha cốc khẩu lật,
Phạn chử Thanh Nê phường để cần.
Hà vị tây trang Vương cấp sự,
Sài môn không bế toả tùng quân.

Dịch nghĩa

Tôi thích căn nhà cỏ tĩnh mịch của ông ở núi Ngọc,
Vào lúc trời thu cao không khí thoáng đãng nó lại càng thêm mới.
Thỉnh thoảng nghe tiếng chuông, tiếng khánh văng vẳng,
Vào lúc chiều tà có thấy bóng ông câu với người kiếm củi.
Trên khay có trái lật nơi cửa hang Bạch Nha,
Bữa ăn nấu rau cần hái từ cuối phường Thanh Nê.
Việc gì phải làm quá như nhà của cấp sự Vương ở phía tây kia,
Cửa gai đóng kín che lấp hết cả thông với tre.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà bác tôi ưa bên núi Ngọc,
Mùa thu càng mát khí thu về.
Vẳng nghe chuông khánh xa vọng lại,
Chiều tối ngư tiều thoáng bóng đi.
Trái lật bóc ăn từ miệng hố,
Rau cần nấu bữa hái bên khe.
Chẳng quá như nhà Vương cấp sự,
Cửa gai chắn lấp hết thông tre.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thôi thị đông sơn thảo đường