05/10/2023 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hoài
遣懷

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2005 02:51

 

Nguyên tác

落魄江湖載酒行,
楚腰纖細掌中輕。
十年一覺楊州夢,
贏得青樓薄倖名。

Phiên âm

Lạc phách giang hồ tái tửu hành,
Sở yêu[1] tiêm tế chưởng trung khinh[2].
Thập niên nhất giác Dương Châu[3] mộng,
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.

Dịch nghĩa

Lưu lạc trên giang hồ với khúc nhạc và bầu rượu
Với người con gái lưng thon mảnh mai nhẹ như có thể đứng trên lòng bàn tay
Mười năm chợt tỉnh một giấc mộng Dương Châu
Lại được mang lấy tiếng bạc tình ở chốn thanh lâu

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tửu nhạc, giang hồ lưu lạc mãi
 Trên tay luôn cùng gái lưng thon
 Dương Châu mộng, chục năm tròn
Lầu xanh phụ bạc nay còn mang danh!
[1] Vua Sở Linh Vương rất thích các thiếu nữ có lưng thon nhỏ, vì vậy về sau người ta gọi lưng thon của người con gái là Sở yêu.
[2] Tương truyền nàng Triệu Phi Yến đời Hán có thân thể rất nhẹ, có thể đứng múa trên bàn tay của lực sĩ.
[3] Nay là huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Khiển hoài