22/09/2021 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngủ vùi một vạn mùa đông

Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 14/05/2019 00:16

 

Ừ,
Thôi
Người cứ đi đi
Đã không định ở
Lấy gì giữ đây…
Hứa rằng người sẽ đi ngay
Và đừng trở lại lối này
Được không?!
Ngủ vùi một vạn mùa đông
Đến khi tỉnh dậy chỉ mong quên người.
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiên Ngân » Ngủ vùi một vạn mùa đông