29/06/2022 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sang mùa

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 06/04/2011 04:01

 

Lục châu lục quận lục quần
Lục hồng lục tía lục từng đoá hoa
Thênh thang Lục Tỉnh Giang Hà
Thừa Thiên nhớ bến tỉnh Hà Năm Xưa
Tà xiêm phơ phất Gió Mùa
Áo cô thiếu nữ nô đùa Sang Xuân
Cuối năm sang bến chào mừng
Đầu năm nhớ mãi một vùng cuối năm
Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, NXB Nguyễn Đình Vượng 1973 (tái bản)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Sang mùa