09/12/2022 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam tuyệt cú kỳ 3
三絕句其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 19:20

 

Nguyên tác

殿前兵馬雖驍雄,
縱暴略與羌渾同。
聞道殺人漢水上,
婦女多在官軍中。

Phiên âm

Điện tiền binh mã tuy kiêu hùng,
Túng bạo lược dữ Khương Hồn Đồng[1].
Văn đạo sát nhân Hán thuỷ[2] thượng,
Phụ nữ đa tại quan quân trung.

Dịch nghĩa

Binh mã trước cung điện tuy trông kiêu hùng,
Nhưng khi xa triều đình thì phóng túng và bạo ngược như rợ Khương.
Nghe nói giết dân trên sông Hán,
Đem theo đàn bà con gái bắt được trong quân.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước điện kiêu hùng vênh vang binh mã,
Như lũ rợ Khương, mặc sức cướp phá.
Trên sông Hán, nghe nói lũ sát nhân,
Trong đám quân quan, nhiều phụ nữ quá!
(Năm 765)

[1] Khương chỉ một tộc thiểu số của Trung Quốc. Hồn Đồng cũng gọi Thổ Cổ Hồn, vùng đất nằm trên sông Hà Lũng nơi cư trú của người Khương.
[2] Tên sông, phát nguyên từ núi Phiên Trủng tỉnh Thiểm Tây, chảy hướng đông nam, nhập vào Trường Giang tại thành phố Hán Dương tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tam tuyệt cú kỳ 3