27/11/2021 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa lê và trăng sáng
이화(梨花)에 월백(月白)

Tác giả: Lee Cho-nyon - 이조년

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2011 04:42

 

Nguyên tác

이화(梨花)에 월백(月白)하고 은한(銀漢)이 삼경(三更)인제
일지춘심(一枝春心)을 자규(子規)야 알랴마는
다정(多情)도 병(病)인양 하여 잠 못 들어 하노라.

Bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh

Lê hoa, nguyệt bạch với ngân hà
Xuân về chim đỗ quyên ca hát
Bệnh đa tình giấc ngủ không yên
Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lee Cho-nyon » Hoa lê và trăng sáng