21/09/2023 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãm thuyền khổ phong hí đề tứ vận phụng giản Trịnh thập tam phán quan Phiếm
纜船苦風戲題四韻奉簡鄭十三判官泛

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2015 11:08

 

Nguyên tác

楚岸朔風疾,
天寒鶬鴰呼。
漲沙霾草樹,
舞雪渡江湖。
吹帽時時落,
維舟日日孤。
因聲置驛外,
為覓酒家壚。

Phiên âm

Sở ngạn sóc phong tật,
Thiên hàn thương quát hô.
Trướng sa mai thảo thụ,
Vũ tuyết độ giang hồ.
Xuy mạo thì thì lạc.
Duy chu nhật nhật cô.
Nhân thanh trí dịch ngoại,
Vi mịch tửu gia lư.

Dịch nghĩa

Bờ Sở, gió bắc chướng,
Trời lạnh cò vạc gào.
Bãi dâng, cây cỏ mờ,
Tuyết múa trên sông hồ.
Mũ bị thổi có lúc mất,
Buộc thuyền ngày ngày càng vắng.
Vì có tiếng ngay ngoài quán dịch,
Té ra là đi tìm cái lò của quán rượu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bờ Sở gió bấc chướng,
Trời lạnh kêu vạc cò.
Bãi dâng mù cây cỏ,
Tuyết múa trên sông hồ.
Thổi mũ thỉnh thoảng rớt,
Dây thuyền ngày ngày trơ
Nghe tiếng ngoài quán dịch,
Quầy rượu tìm lối vô.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lãm thuyền khổ phong hí đề tứ vận phụng giản Trịnh thập tam phán quan Phiếm