23/05/2022 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông quê

Tác giả: Lê Huy Mậu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:12

 

Giữa nơi ba nhánh sông hợp thuỷ
Bờ vực căng trang giấy son cờ
Trăm năm thao thiết dòng nước hỏi
Tao nhân đâu vắng chẳng đề thơ?
Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Huy Mậu » Sông quê