24/09/2020 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba bài thơ không đề

Tác giả: Hubert Antoine

Nước: Bỉ
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2018 07:55

 

Bản dịch của Bằng Việt

I
Đêm khoá chặt cơ thể tôi
Như rượu chát

Còn ngoài kia
Sau tấm ri-đô tròn của đại dương
Những người mù liên kết cùng nhau
Để đánh mất đi giấc mộng

II
Tình yêu
Là bộ sưu tập những trạng thái cô đơn

Những ngôi sao
Giống nắm hạt khô vãi tung lên trời
Lung linh sống lại
Dù vẫn sống dưới ách của ngày

Con bò cày vẫn cày
Dưới những làn roi quất

III
Có sự lãng quên làm khô bầu mực
Có cơn khát giãi bày làm bút hút se ngòi

Anh
Đầu đội trời. Chân đạp đất
Mà không tìm ra bầy cừu nào để chăn
Chả lẽ anh quên
Mình còn có thể chăn dắt cả những đám mây tứ xứ!
Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hubert Antoine » Ba bài thơ không đề