03/07/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước mắt tâm hồn
마음의 눈물

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2011 07:17

 

Nguyên tác

내 마음에서 눈물 난다.
뒷산에 푸르른 미루나무 잎들이 알지,
내 마음에서, 마음에서 눈물 나는 줄을,
나 보고 싶은 사람, 나 한 번 보게 하여 주소,
우리 작은놈 날 보고 싶어하지,
건넌집 갓난이도 날 보고 싶을 테지,
나도 보고 싶다, 너희들이 어떻게 자라는 것을.
나 하고 싶은 노릇 나 하게 하여 주소.
못 잊혀 그리운 너의 품 속이여!
못 잊히고, 못 잊혀 그립길래
내가 괴로워하는 조선이여.

마음에서 오늘날 눈물이 난다.
앞뒤 한길 포플라 잎들이 안다
마음 속에 마음의 비가 오는 줄을,
갓난이야 갓놈아 나 바라보라
아직도 한길 위에 인기척 있나,
무엇 이고 어머니 오시나 보다.
부뚜막 쥐도 이젠 달아났다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Trong lòng tôi đang có nước mắt rơi
Lá bạch dương sau nhà tôi biết rõ
Bạn bè tôi, bao thằng từ thuở nhỏ
Và em bé bên nhà vừa mới sinh
Họ cũng mong tôi với tất cả tâm tình
tôi nhớ họ như nhớ tình ruột thịt
Muốn nhìn xem, muốn biết họ thế nào
Hãy cho tôi được thoả nỗi ước ao
Để làm được biết bao điều tôi muốn
Hỡi các bạn, tôi quên sao được
Tất cả tấm lòng bè bạn thân thương
Và đất nước Triều Tiên
Đang làm tôi đau khổ, vấn vuơng

Trong lòng tôi đang có nước mắt rơi
Cây lá bạch dương ven đường biết rõ
Mưa của tâm hồn đang chảy đáy lòng tôi
Hỡi em bé vừa sinh, hỡi những người bạn cũ
Hãy xem kìa, cuộc sống vẫn sinh sôi
Trên đường kia, hình như mẹ đang về
Con chuột nhắt bên lò đang trốn vội
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Nước mắt tâm hồn