12/08/2020 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng giang lâu thượng tác
望江樓上作

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 06:53

 

Nguyên tác

江畔百尺樓,
樓前千里道。
憑高望平遠,
亦足舒懷抱。
驛路使憧憧,
關防兵草草。
及茲多事日,
猶覺閒人好。
我年過不惑,
休退誠非早。
從此拂塵衣,
歸山未為老。

Phiên âm

Giang bạn bách xích lâu,
Lâu tiền thiên lý đạo.
Bằng cao vọng bình viễn,
Diệc túc thư hoài bão.
Dịch lộ sứ đồng đồng,
Quan phòng binh thảo thảo.
Cập tư đa sự nhật,
Do giác nhàn nhân hảo.
Ngã niên quá bất hoặc,
Hưu thoái thành phi tảo.
Tòng thử phất trần y,
Qui sơn vị vi lão.

Bản dịch của Tản Đà

Bờ sông trăm thước lầu cao,
Trước lầu nghìn dặm đi đâu con đường ?
Tựa cao trông xuống dặm trường,
Mà trong bụng nghĩ như nhường khoan thư.
Đường quan rộn kẻ đưa thư,
Quân gia láo nháo ngẩn ngơ canh phòng.
Cuộc đời gặp lúc rối tung,
Riêng ai ở cảnh thong dong càng mầu.
Đã hơn bốn chục tuổi đầu,
Từ nay về nghỉ ngõ hầu phải thôi.
Từ nay giũ áo trần ai.
Non xanh tình thú vui chơi chửa già...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vọng giang lâu thượng tác