27/05/2022 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 1
自述其一

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 19:12

 

Nguyên tác

鬚眉推我老,
肝腑向誰陳。
望治同春日,
端居賴北辰。
昏霾風幾度,
澎湃雨經旬。
世路泥塗甚,
狂歌且飲頻。

Phiên âm

Tu mi thôi ngã lão,
Can phủ hướng thuỳ trần?
Vọng trị đồng xuân nhật,
Đoan cư lại Bắc thần[1].
Hôn mai[2] phong kỷ độ,
Bành bái[3] vũ kinh tuần.
Thế lộ nê đồ thậm,
Cuồng ca thả ẩm tần.

Dịch nghĩa

Râu tóc bạc thêm như thúc giục ta già nhanh,
Gan ruột biết bày tỏ cùng ai?
Ước mong được cảnh thái bình mọi người cùng hưởng xuân,
Và nơi ta ở có sao Bắc Đẩu soi tới.
Đã mấy độ gió cuốn bụi mờ mịt,
Và mưa tuôn ròng rã, nghe tiếng vỗ của nước tràn
Đường thế sao lắm bùn lầy vậy,
Thôi cứ hát tràn và uống cho say.

Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Râu tóc xúi ta già,
Lòng dạ khó bày ra.
Ngày xuân ấy cuộc trị,
Làm quan ở trong nhà.
Trải mấy phen gió thổi,
Đã trót tuần mưa sa.
Đường đời bùn nước dẫy,
Uống rượu rồi ta ca.
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984
[1] Sao Bắc Đẩu.
[2] Bụi mịt mù trời đất.
[3] Tiếng nước vỗ óc ách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Tự thuật kỳ 1