29/09/2022 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Xương chu trung khẩu tặng sở kiến
武昌舟中口贈所見

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2018 23:03

 

Nguyên tác

畫鷁慵飛宿柳堤,
晴川雲樹轉淒迷。
浮萍幸有朱顏顧,
流水慚無白雪題。
照影若憐梅骨瘦,
頻眉如妒月痕低。
狂疎空作東鄰羨,
咫尺樓船瀛海齊。

Phiên âm

Hoạ nghịch[1] dung phi túc liễu đê,
Tình xuyên vân thụ chuyển thê mê.
Phù bình hạnh hữu chu nhan cố,
Lưu thuỷ tàm vô bạch tuyết[2] đề.
Chiếu ảnh nhược lân mai cốt sấu,
Tần mi như đố nguyệt ngân đê.
Cuồng sơ không tác đông lân tiện,
Chỉ xích lâu thuyền Doanh hải[3] tề.

Dịch nghĩa

Thuyền lười đi đậu lại đê liễu,
Sông tạnh cây mâ chuyển sang buồm thảm mịt mù.
Thân bèo nổi may có người mặt đỏ quan tâm,
Nước chảy thẹn không có bài thơ bạch tuyết.
Soi bóng lại thương xương mai gầy,
Ngấn trăng thấp như nét mày chau vì ghen.
Chểnh mảng nhác nhớn mà được người láng giềng phía đông khen.
Lân thuyền gang tấc đã gần kề Doanh hải.

Bản dịch của Hoài Anh

Bên đê liễu tạm ghé thuyền,
Cây mây sông tạnh bỗng nhiên mịt mờ.
Phận bèo may gặp duyên ưa,
Nước trôi, Bạch tuyết thơ chưa viết thành.
Xương mai đối bóng thương mình,
Chau mày trăng cũng ra hình hờn ghen.
Sơ cuồng được láng giềng khen,
Lâu thuyền gang tấc tiếp liền Doanh Châu.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Nghịch là một loài chim nước có tài bay liệng mà không sợ gió, người ta thường vẽ nó ở đầu thuyền. Do đó chữ “hoạ nghịch” được dùng chỉ chiếc thuyền.
[2] Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ đời Tấn, làm bài thơ Bạch tuyết, thiên hạ đều khen.
[3] Biển có Doanh Châu, chỉ cõi tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Vũ Xương chu trung khẩu tặng sở kiến