23/05/2024 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Lê công từ
過黎公祠

Tác giả: Nguyễn Quốc Hiệu - 阮國傚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2020 07:38

 

Nguyên tác

黃昏初至停車問,
始覺祠鐘景郡公。
愛國忠君人罕見,
治家教子世稀同。
生為名將天恩賜,
化作福神地感通。
誰識良緣從善念,
幽而亦顯好能窮。

Phiên âm

Hoàng hôn sơ chí đình xa vấn,
Thuỷ giác từ chung Cảnh quận công.
Ái quốc trung quân nhân hãn kiến,
Trị gia giáo tử thế hy đồng.
Sinh vi danh tướng thiên ân tứ,
Hoá tác phúc thần địa cảm thông.
Thuỳ thức lương duyên tòng thiện niệm,
U nhi diệc hiển hảo năng cùng.

Dịch nghĩa

Hoàng hôn vừa trùm xuống thì dừng xe lại,
Hỏi ra mới biết đây là đền thờ vị Cảnh Quận công.
Ông là người yêu nước trung vua ít thấy,
Mà lo cho việc nhà và dạy con, trên đời cũng chẳng có mấy ai.
Lúc sống là bậc danh tướng, được ơn trời khen ngợi ban thưởng,
Khi hoá rồi trở thành vị phúc thần nhiều nỗi cảm thông với nhân dân.
Ai biết được duyên may này của ông vốn ở lòng từ thiện mà nên,
Tuy sự báo ứng mù mịt nhưng cũng thật rõ, mong những người tốt hiểu cho.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hoàng hôn trùm xuống dừng xe lại
Trước mắt nơi thờ Cảnh quận công
Yêu nước trung vua nào bạn sánh
Dạy con lo việc ít ai cùng
Lúc còn danh tướng trời ban thưởng
Khi hoá phúc thần đất cảm thông
Do thiện mà nên duyên phận ấy
Rõ ràng đâu phải chuyện mơ màng
Bài thơ này trích trong tư liệu Hán văn đền thờ Lôi Châu ở thôn Dị Xử, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Tác giả làm bài thơ này năm 1736 (cùng năm đỗ thám hoa).

Lê công tức Lê Châu, vốn quê ở thôn Dị Xử, sinh ngày mồng 3 tháng 3 năm 1614, mất ngày mồng 4 tháng 5 năm 1672, mộ để ở xứ sau chùa. Ông từng giữ chức Đô đốc đồng tri, sinh thời có nhiều việc hay trong khi dẹp giặc, khuyến nông, trị thuỷ, được chế phong khen của vua Thịnh Đức (1654): “Minh quân thuỷ hữu lương thần, bất quý nam nhi cư thế thượng; Vi đức bản do tri nghĩa, thuỳ tương đại lực tế nhân gian” (Vua sáng mới có tôi hiền, không thẹn thân trai cùng đất nước; Làm đức vốn vì biết nghĩa, nên đem sức cả giúp cho đời). Khi mất được sắc phong “Nam quốc phúc thần”.

Câu đối ở đền thờ Lê công của Hồ Sỹ Dương, Thượng thư bộ Công, làm năm Bính Thân (1676): “Dĩ nghĩa khuyến chư nhân phụng tổ thiên niên nghi bất cả; Tri dân như lại hảo trạo thuyền vạn lý khởi ngôn khinh” (Lấy nghĩa khuyên người đời, kinh tổ ngàn năm đừng đổi nếp; Lòng dân như sóng biển, chèo thuyền muôn dặm chớ coi khinh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quốc Hiệu » Quá Lê công từ