07/12/2023 11:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Bích hoài cổ
赤壁懷古

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 16:43

 

Nguyên tác

新破荊州得水軍,
鼓行夏口氣如雲。
千艘已共長江嶮,
百勝安知赤壁焚。
觜距方強要一斗,
君臣已定勢三分。
古來伐國須觀釁,
意突成功所未聞。

Phiên âm

Tân phá Kinh Châu đắc thuỷ quân[1],
Cổ hành Hạ Khẩu khí như vân.
Thiên tao dĩ cộng Trường Giang hiểm,
Bách thắng an tri Xích Bích phần.[2]
Tuy cự phương cường yêu nhất đấu,
Quân thần dĩ định thế tam phân.
Cổ lai phạt quốc tu quan hấn,
Y đột thành công sở vị văn.[3]

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vừa phá Kinh Châu được thuỷ quân
Trống rền Hạ Khẩu thế mây tuôn
Ngàn thuyền cộng với Trường Giang hiểm
Thiêu tan Xích Bích thắng bao phần
Thuyền kết, binh uy quyết đấu phân
Quân thần định hẳn thế ba chân
Xưa nay đánh giặc tìm sơ hở
Ôi chợt thành công được mấy lần
[1] Tào Tháo phá được Kinh Châu (Lưu Biểu làm Kinh Châu mục vừa mới chết, con là Lưu Tông lên thay cha, đầu hàng Tào Tháo), lấy được toàn bộ thuỷ quân Kinh Châu, dốc hết binh lực xuống Hạ Khẩu quyết đánh Tôn Quyền ở Giang Đông và Lưu Bị.
[2] Tôn Quyền có thế hiểm của sông Dương Tử cộng với quân đội mạnh cùng hàng ngàn thuyền chiến, đánh thắng trận Xích Bích, đốt cháy hết thuyền của Tào Tháo đã kết thành bè khó di chuyển và dễ làm mồi cho lửa.
[3] Tào Tháo đi đánh Giang Đông, không tìm được sơ hở của Tôn Quyền và Lưu Bị, lại muốn thắng là chuyện trước nay chưa nghe nói đến. Mà chính Tào Tháo đã lộ nhược điểm trước vì kết chiến thuyền của mình thành bè (cho quân lính khỏi bị say sóng), đã bị đối phương dùng hoả công đốt cháy hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Xích Bích hoài cổ