22/01/2021 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ngang qua ngõ ba lần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 08:58

 

Đi ngang qua ngõ ba lần,
Thấy em khuya sớm tảo tần anh thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi ngang qua ngõ ba lần