09/08/2022 12:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ vần bài Vịnh trăng (V)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 03:02

 

Nào chốn nào là chẳng có tình ?
Một vầng giơ sáng bốn mùa thang.
Giang sơn thành thị soi muôn dặm,
THảo mộc côn trùng rỡ[1] mấy canh.
Tủi bụng cô thần[2] đầu đốm bạc,
Tỏ niềm khí phụ[3] tuổi qua xanh.
Dầu hòa[4] lẵng đẵng làm cao nữa,
Chẳng đoái nhau cùng một tỉnh tinh[5].
[1] Tỏ.
[2] Người bầy tôi bị cô lập, không được vua trọng dụng.
[3] Người đàn bà bị chồng bỏ.
[4] Dẫu mà.
[5] Chút xíu. Câu thơ diễn ý bề dưới hờn trách bề trên (tôi trách vua, vợ trách chồng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoạ vần bài Vịnh trăng (V)