30/01/2023 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với ai tự vấn là ngoại ngữ

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:27

 

Quan tham ăn lót chuyện thường
không hề tự vấn - đường đường vẫn quan
chửi thề, tham nhũng, lăng loàn
giả say chia đất giành toàn miếng ngon!

Đặt bày búi tó khó nom
"thuần phong" khoe kiểu ít còn ai ưa
Bệnh rồi? ăn cháo tội chưa!
Chỉ là trúng mánh, quan vừa sướng điên

Người dân vất vả triền miên
quan khoe săn thú, khoe chim cả giàn
nhà lầu xe xịn mê man
viễn du trăng mật, bầu đoàn quan tham
Với quan, tự vấn - ngoại văn
Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Với ai tự vấn là ngoại ngữ