28/01/2022 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộc bố
瀑布

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 20:26

 

Nguyên tác

迅瀑落危層,
冷聲聞還壑。
纖纖一點塵,
無處可栖泊。

Phiên âm

Tấn bộc lạc nguy tằng,
Lãnh thanh văn hoàn hác.
Tiêm tiêm nhất điểm trần,
Vô xứ khả thê bạc.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thác trút tự tầng cao,
Tiếng vang nơi đáy vực.
Một hạt bụi nhỏ nhoi,
Chẳng bám vào đâu được.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Bộc bố